Tel: 0303-58802 Mobil: 0708-158801 samt 0735-264470

Mail skickar du genom att klicka på länken du nu håller över

 

 

Sibe har förvärvat Svefukt
Sibe International är den ende tillverkaren av dys- och högtrycksbefuktningssystem i Sverige och har sitt säte i Spånga. Svefukt är ett välkänt företag inom luftbefuktning med säte i Kungälv. För att möta ökad efterfrågan i södra och västra Sverige och få tillgång till lokal expertis har AB Sibe International förvärvat samtliga aktier i Svefukt AB. Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna och erbjuder gratis konsultation för lösning av befuktningsproblem.

Ring gärna till Bengt Olausson
telefon nr  0303-58801 eller mobil nr 0708-158801
alternativt skicka mail till: b.o@sibeinternational.com

Klicka här om du inte automatiskt
kommer till SIBE efter 20 sekunder.

 

 

www.sibeinternational.com

en skön miljö
hem|solluftfångare
kontakt